Det grunnleggende i filmfinansiering

Alle som har produsert en uavhengig film vil fortelle deg at den vanskeligste oppgaven er å skaffe penger til å betale for produksjonen (selv om resten heller ikke er lett). Hvis du aldri har produsert en uavhengig film, er det nesten umulig å skaffe penger til den utenom en familie / familie-runde eller ved å være heldig nok til å skaffe seg åndsverk med følgende: dvs. bokrettigheter, livshistorierettigheter osv. .). Å skaffe penger er nøkkelen til enhver uavhengig film, uavhengig av din posisjon, erfaring og tidligere kreditter, og det er bare noen få måter å faktisk oppnå det på. Disse måtene er som følger:

Egenkapital

Aksjebasert finansiering er ganske enkelt å få investorer til å bidra med penger – faktiske kontanter – til produksjonen i bytte mot en eierandel i filmen og fortjenesten som kommer fra utnyttelsen av filmen. Selv om det er mange måter å strukturere denne typen avtaler på mange forskjellige måter for investorene å kuppe investeringene sine på nytt og gjøre et overskudd, dreier de seg alle om de samme spørsmålene som må besvares: (i) Hvor mye eierskap koster investoren motta for investeringen? (ii) Hvordan vil investoren kuppe investeringene sine på nytt? (iii) Hvordan vil investoren se et overskudd?

Det viktigste å huske når du handler med investorer er å være foran deg når det gjelder produksjonen. Å investere i film er et iboende risikabelt spill, spesielt med tanke på at uavhengige filmer sjelden tjener penger for sine investorer, og du må opplyse om denne risikoen, så vel som all annen investeringsrisiko, eller at du kan bli holdt ansvarlig for feilrepresentasjon og / eller brudd på andre verdipapirregler. Derfor er det viktig at du bruker pengene på å konsultere en advokat om enhver egenkapitalstruktur.

Før salg

Forhåndsavtaler er forhåndsarrangerte og utførte kontrakter gjort med distributører før filmen blir produsert, og er basert på den opplevde styrken til prosjektet som vurdert av hver distributør etter å ha gjennomgått en rekke faktorer, inkludert manuset, det vedlagte talentet og markeds strategi. Når du har inngått forhåndssalgsavtalene, er det to veier å gå: (i) kan du ta et banklån ved å bruke forhåndssalget som sikkerhet; eller (ii) motta en direkte betaling med rabatt fra distributørene selv.

Disse finansieringsstrategiene krever at filmskaperen enten må betale tilbake lånet basert på forhåndssalget eller en direkte betaling fra distributørene før han profiterer på filmen, og filmskaperen vil sannsynligvis måtte personlig garantere lånet eller forskuddsbetalingen i tilfelle filmen ikke kan være fullført. På grunn av kompleksiteten i disse forhåndsalgsavtalene, er det lurt å rådføre seg med råd før du inngår en.

Lån / gap eller brofinansiering

Mange filmskapere får lån 5000 uten kredittsjekk til filmene sine, selv om lån vanligvis bare gis når annen finansiering er på plass. Vanligvis bruker filmskapere bare lån for å fylle ut «gapet» eller som «bro» -finansiering mellom det de har skaffet seg og de totale kostnadene for filmen. Igjen vil en filmskaper sannsynligvis måtte personlig garantere et lån og sette opp filmen og tilhørende åndsverk som sikkerhet. Hvis filmen ikke tjener tilstrekkelig avkastning til å betale tilbake dette lånet, vil filmskaperen være på kroken for det totale ubetalte lånebeløpet. Et annet område for å sikre at du er beskyttet.

Skattefradrag

Som brulån kan skattekreditt være nyttig for å fylle ut gapet mellom pengene en filmskaper samler inn og budsjettet til filmen. Enkeltstater og land lar filmprodusenter subsidiere pengene brukt på produksjonen gjennom skattefordeler. Vanligvis krever dette at filmskaperen skal filme en betydelig del av produksjonen i et lokalt område, ansette et visst antall lokale besetningsansatte, leie av lokale leverandører og kjøre lønn gjennom lokale tjenester. Skattekreditter er basert på en langvarig søknadsprosess og er ofte vanskelige å anskaffe. Men avhengig av stat eller land kan fordelene være betydelige. For eksempel kan en film på 1 million dollar ende opp som faktisk koster $ 750 000. Dette betyr at filmskaperen bare trenger å heve 75% av filmens budsjett. Videre er visse kreditter salgbare, overførbare og til og med handlingsdyktige, noe som betyr at hvis filmskaperen ikke bruker hele beløpet for den tildelte kreditten, kan de selge kredittene for harde kontanter. På grunn av kompleksiteten i disse transaksjonene er det viktig som en filmskaper å vite rettighetene til skattekreditt.

Crowdfunding

Crowdfunding er et relativt nyere fenomen med mye hype. I realiteten er det dyrt å gjennomføre en full kampanje, og med mindre en filmskaper har immaterielle rettigheter med en kultfølging eller et stort tilknytning til filmen, vil de sannsynligvis ikke kunne skaffe betydelige penger via crowdfunding. Imidlertid er det en enkel måte å tappe venner og familie for små dollar donasjoner gjennom sosiale medier nettsteder som Facebook FB + 0%, twitter og Instagram for å skaffe penger til filmer. En filmskaper med 500 personer som donerer 100 dollar samler inn 50 000 dollar, noe som er en god start. Dessuten kan crowdfunding gjøres gjennom donasjoner eller egenkapital – når du bruker donasjoner, trenger ikke filmskaperen å betale tilbake pengene til giveren.

Utsatt betaling

De fleste filmskapere i den uavhengige filmverdenen må sannsynligvis utsette produsentgebyrene sine, og hvis annet talent vil gå med på å utsette gebyrene, må det skaffes mye mindre penger for å lage filmen. Problemet med denne metoden er at «risikotakerne» jobber gratis og er avhengige av filmens suksess for betaling. Gjerne en gamble, spesielt siden alle utsatte gebyrer sannsynligvis først vil bli betalt etter at lånene og investorene har samlet seg.

Enten en første gang eller erfaren filmskaper / produsent, vil du sannsynligvis måtte bruke en kombinasjon av finansieringsalternativene ovenfor for å lage en film. Under noen av alternativene ovenfor er nøkkelen å presentere en så komplett pakke som mulig med alle relevante, lovlig lufttette vedlegg, et utfylt budsjett og i det minste en erfaren person til å låne gravitas til filmen. Du kan gi finansfolk en viss forsikring om at filmen vil bli laget hvis alle disse kravene blir oppfylt.

Skriv din kommentar

  • (will not be published)